Nozomi Sasaki

Name: Nozomi Sasaki
Birthdate: 1988-February-8
Current age: 30 (as of 2020)
Nationality: Japanese
Hometown: Akita Prefecture
Profession: Model

Nozomi Sasaki Playing Table Tennis in a Japanese Traditional Dress


Continue reading Nozomi Sasaki | Playing Table Tennis in a Japanese Traditional Dress

Continue reading Nozomi Sasaki | Playing Table Tennis in a Japanese Traditional Dress